Våre samarbeidspartnere i Porsgrunn

For at vi skal sikre driften og utvikling av Kirkens Bymisjon sitt engasjement og arbeid i Porsgrunn trenger vi samarbeidspartnere i næringsliv, offentlig og frivillig virksomhet. 

Partnere som både kan levere, kunnskap og erfaring,  tjenester, utstyr og økonomiske bidrag.

Bidrag i dette arbeidet vil være med på å utvikle et arbeid blant dem som trenger det mest i kommunen vår.

Når din bedrift eller virksomhet blir samarbeidspartner for Kirkens Bymisjon i Porsgrunn – setter vi inn logo og firmanavnet på våre nettsider

Mulighetene for et samarbeid med oss er mange, vi diskuterer mer enn gjerne løsninger som passer for akkurat din virksomhet, organisasjon eller bedrift.  

Alle gaver og bidrag – store eller små tas imot med takk.

Ta kontakt så kan vi diskutere hvordan et samarbeid med Kirkens Bymisjon i Porsgrunn kan bli fruktbart for din virksomhet, organisasjon eller  bedrift.

Ta kontakt med virksomhetsleder Håkon Stornes, e-post: hakon@skbat.no , tlf: 917 71 414

Her er våre samarbeidspartnere.
Vi trenger flere – her er det muligheter for din organisasjon, virksomhet eller bedrift.