Årsmelding 2018 for Kirkens Bymisjon i Bergen

2018 var et spesielt år. Arbeidet med TV-aksjonen under mottoet #mindrealenesammen preget vårt lokale arbeid og det nasjonale samarbeidet i Kirkens Bymisjon.

Last ned årsmeldingen som pdf

#Mindre Alene Sammen

"Nå etablerer vi oss på Voss. Der skal flere få en jobb å gå til, flere skal bli inkludert i en fritidsaktivitet og flere familier skal få hjelp fra våre skattkamre.", skriver daglig leder Arne Lynngård i sin oppsummering av 2018.

Les mer

68

ulike nasjonaliteter var representert i Åpen barnehage

3435

er antall besøk ungdomstiltaket V13 hadde i 2018, en økning på 35,3 %

3693

er antall besøk Empo flerkulturelt ressurssenter hadde på sine tilbud

Verdens største dugnad

Det lyder som altfor store ord i lille Norge, men det er faktisk sant: Det er her verdens største dugnad finner sted. Hvert eneste år siden 1974!

Les mer

Dette gjør Kirkens Bymisjon i Bergen

 • Oppvekst og mangfold

  • Ungdomstiltaket V13

   tilbyr aktiviteter for ungdom fra 13 til 18 år, samt Alternativ skoledag og Åpen helg. Lekseklubb for yngre barn en gang i uken.

  • Empo flerkulturelt ressurssenter

   tilbyr sosiale møtesteder, kurs og rådgivning, foreldreveiledning, språktrening og arbeidspraksis til mennesker med flerkulturell bakgrunn. Nettverksbygging, kurstilbud, innføring i norsk språk og samfunn

  • Åpen barnehage Språkstien, Slettebakken og Sentrum

   – et møtested for foreldre og omsorgspersoner med barn fra 0–6 år. Her er det sosialt samvær, samlingsstund, felles lunsj, «foreldrehalvtimen» og andre aktiviteter.

  • Myrsnipa Samværssted

   – foreldre som ikke har den daglige omsorgen for sine barn, kan ha gode og trygge samvær med barna i de hyggelige leilighetene Myrsnipa Samværssted disponerer.

  • Home-Start Familiekontakten

   – småbarnsfamilier som trenger litt støtte i hverdagen, kan få besøk av en frivillig familiekontakt hver uke i et halvt år.

  • Bamsehiet

   – åpent møtested på ettermiddagstid for barn fra 4 til 12 år sammen med en omsorgsperson. Lek, mat og prat i en hyggelig atmosfære.

  • Batteriet

   – ressurssenter som gir bistand til grupper og organisasjoner som arbeider mot fattigdom og ekskludering. Tilbyr veiledning, kurs, kontorplass og lån av møterom.

  • Foreldreveiledning

   er et tilbud til alle foreldre i Bergen som ønsker å lære mer om å bli trygge foreldre. I tillegg til flere foreldreveiledningskurs i året tilbys individuelle samtaler og veiledning til familier som bruker andre av Kirkens Bymisjons tiltak.

 • Bymisjonssenteret

  • Korskirken

   er åpen for alle på hverdager mellom kl 11 og 15. Her er alle velkommen til lystenning, middagsbønn og hverdagsmesse. Frivillige tar imot, og prest og diakon er tilgjengelige for samtale.

    

  • Akuttovernatting for fattige tilreisende

   er et trygt og varmt sted å overnatte for fattige tilreisende fra EØS-området. Mulighet for dusj og klesvask/tørk.

  • Helsesenter for papirløse migranter

   drives av Kirkens Bymisjon i Bergen og Røde Kors i Bergen. Tilbudet har to deltidsansatte og vel 70 frivillige med ulik medisinsk kompetanse.

 • Inkludering og omsorg

  • Hallvardstuen

   – aktivitetshus for rusmiddelavhengige med mange ulike tilbud, fra kaffe og kortspill til fjellturer og kreative aktiviteter.

  • Omsorgsbasen for kvinner

   – overnattings- og omsorgstilbud for kvinner med rus- og prostitusjonserfaring. Tilbud om samtaler, brukerutstyr, mat, dusj og klesvask hver natt året igjennom.

  • Gatejuristen

   tilbyr gratis rettshjelp for mennesker som har eller har hatt et rusproblem. De fleste sakene ligger innenfor straff-, påtale- og politirett, med sosialrett på andreplass.

  • Leve med hiv

   – et tiltak for å bedre livskvaliteten til mennesker som lever med hiv, og for å forebygge smitte. Tilbyr gratis og anonyme hiv-tester, samtaler og månedlige treff.

  • Møtestedet med oppsøkende team

   – et gatenært lavterskeltiltak for personer med rusrelaterte lidelser. Her tilbys måltidsfellesskap, samtale og helse- og sosialfaglige tjenester. Blant hovedmålene er å bidra til økt livskvalitet, helse og overdoseforebygging.

  • FRI

   – tilbyr tiltak og langvarig oppfølging for personer med prostitusjonserfaring og ofre for menneskehandel, uavhengig av utnyttelsesform. FRI driver oppsøkende virksomhet på gaten og internett og er et lavterskel drop-in tilbud. FRI følger opp menn, kvinner og transpersoner.

 • Arbeid og kvalifisering

  • Pedalen sykkelverksted

   – her utføres reparasjoner, service og bytte av deler, og det selges brukte og importerte sykler. Verkstedet tilbyr også gode arbeidsplasser for personer i arbeidspraksis.

  • Re:tro ullverksted

   – her forvandles gamle ullplagg til nye, unike kreasjoner. De som er i arbeidspraksis her skal få oppleve arbeidsglede og mestring.

    

  • Krohnhagen kafé og veksthus

   – arbeidstrening er hovedformålet med kafeen, ved siden av å lage og servere god og rimelig mat. Det meste av råvarene hentes fra Matsentralen. De som jobber her er i arbeidstrening eller har lærlingplass.

 • Fellesavdelingen

  • Fellesavdelingen yter støttetjenester til hele organisasjonen.

   Her finner du de som har ansvar for resepsjon, IKT, drift/vedlikehold, innsamling, kommunikasjon, frivillighet, økonomi, personal.

Omtanke er vår viktigste ingrediens

Krohnhagen kafé og veksthus har lagt bak seg det første hele driftsåret. Og for et år det har vært! Gjennom 2018 har Krohnhagen kafé og veksthus økt omsetningen med nesten hundre prosent i forhold til oppstartsåret 2017. Hver dag har det i gjennomsnitt vært 85 gjester innom.

Gode møter rundt bålpannen

Hver torsdag fra kl. 10.30 til 12.00 kan du møte Tone og Trygve ved bålpannen utenfor Korskirken. Der står de og nører opp under glørne, serverer kaffe og vafler, og prater med de som vil ha en prat.

Siste basaren på Oen

Basaren i Øygarden har i mange år vore ein kjær tradisjon for både folk på Oen, og for Kirkens Bymisjon.

333

konsultasjoner ble utført ved Helsesenter for papirløse migranter i Bergen

9500

besøkte Hallvardstuen totalt i 2018, dvs. 40 besøkende per dag

9917

ganger fikk fattige tilreisende en seng å sove i for natten

20-årsjubileum!

I 2018, på selveste kvinnedagen 8. mars, fylte Omsorgsbasen for kvinner 20 år. Det ble feiret med stil og ballonger, håndskrevne hilsener og plakater, og marsipankake til de mange gjestene.

Les mer

90

barn, unge og foreldre opplevde gode ferieminner i regi av Kirkens Bymisjon i 2018

9917

ganger fikk fattige tilreisende en seng å sove i for natten.

433

overnattinger hadde Omsorgsbasen, mens 910 besøkte varmestuen eller drop-in

Leksehjelp gir god integrering

I V13 sine lokaler i Joachim Lampes vei er det som vanlig en livlig forsamling av barn og voksne på plass denne onsdags ettermiddagen. Tor Saltvold er en av de frivillige medhjelperne som hjelper barna å få taket på begreper og teknikker, og bidrar til at geometrioppgavene lar seg løse.

Helsehjelp til papirløse migranter handler om menneskerettigheter

Kirkens Bymisjon i Bergen fikk et nytt tilskudd i 2018: Helsesenteret for papirløse migranter i Bergen, som første gang åpnet dørene i 2013.

BKKs julekonsert gir energitil barn og familier

– Mange av tilhørerne på julekonsertene våre i Johanneskirken er trofaste og har vært publikum i 21år. De ivrigste konsertgjengerne kommer og stiller seg i kø utenfor kirkedøren tidlig på ettermiddagen, med termos og varme klær, forteller prosjektleder i BKK, Kjersti Drangevåg.

Takk, alle sammen!

Kjære givere, støttespillere, samarbeidspartnere, frivillige, hjelpere av alle slag: Takk!

Dere har vært med på å gjøre 2018 til et bedre år for alle som kommer i berøring med våre tilbud.

Vi kunne ikke gjort det vi gjør, uten dere!

440

frivillige deltok i Kirkens Bymisjons arbeid i Bergen i 2018. Det tilsvarer ca. 20 årsverk.

11758

enkeltpersoner ga ett eller flere økonomiske bidrag til Kirkens Bymisjons arbeid i 2018.

Her er våre samarbeidspartnere i Bergen

Våre partnere i næringslivet bidrar til å skape verdi og engasjement.