Bo- og oppfølgingstiltak er et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-19 år. En enslig mindreårig flyktning er en flyktning under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar.

Bo- og oppfølgingstiltak drives i regi av Kirkens Bymisjon Trondheim på oppdrag for Trondheim kommune.