Brua er Kirkens Bymisjons bo- og rehabiliteringsenhet i Bodø for rusavhengige i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Brua er for rusavhengige med samtidige lidelser, og det forutsetter at beboer er tilmeldt LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Tiltaket er i utgangspunktet ment å være et botilbud med varighet inntil tre år, med mulighet til forlengelse etter behov.

Botilbudet representerer R’en i LAR og tilbyr botrening og omsorg, samt hjelp og motivering i de ulike fasene av rehabiliteringen. Målet med Brua er å stabilisere, skaderedusere, og motivere for behandling innenfor spesialisthelsetjenesten.

Vi er i god posisjon til å fungere som ettervernstilbud for tidligere beboere som har behov for oppfølging etter endt behandling.

Vi har et sterkt fokus på aktivitet i hverdagen, og målsetting om å yte hjelp til selvhjelp.