Om oss

Bruktbutikken

Bruktbutikken er en avdeling i Kirkens Bymisjon i Lillestrøm. Vi holder til i Sørumsgata 76 rett utenfor Lillestrøm sentrum. Bruktbutikken er to ting: en ombruksbutikk med sjel og supre medarbeidere OG et lavterskel rehabiliteringstilbud (prosjekt Retro) for mennesker med rusutfordringer som har håp og ønske om endring. Prosjekt Retro tilbyr arbeidsaktivitet i selve Bruktbutikken samt i flere funksjoner tett knyttet til butikken. Oppfølging av den enkelte skjer i tett samarbeid med Lillestrøm kommune, avdeling for avhengighet.

Prosjektet Retro

Prosjektet Retro er et resultat av sosial nyskapning mellom ideell og kommunal sektor. I 2018 gikk Kirkens bymisjon og Lillestrøm kommune sammen om å  etablere et fellesprosjekt for arbeid, fellesskap, mestringsopplevelser og endringsarbeid for mennesker med rusutfordringer. Bakgrunnen for at Kirkens bymisjon og Lillestrøm kommune gikk sammen om å utvikle Retro handler om flere ting: begge parter erfarte at det manglet et viktig trappetrinn i velferdsstigen for de som står overfor store utfordringer i eget liv. Dette ønsket vi å svare på. Sammen.

I tillegg mente vi og mener fremdeles at sektoroverskridende samarbeid om nye velferdstilbud gir gode og mer tilgjengelige tjenester for den enkelte samt at dagens og fremtidens velferdsutfordringer krever samspill, nyskapning og samarbeid på tvers av sektorer. Sammen står vi sterkere!

Prosjektet åpnet dørene for de første deltakerne i 2019.

Retro gir arbeidsaktivitet til 8-12 deltakere med individuell tilpasning etter behov, og deltakere kan være tilknyttet prosjektet over flere år hvis det er behov for det. Vi tror at det tette samarbeidet med kommunen gjør det enklere for Retro å være en barrierebryter inn mot det offentlige hjelpeapparatet. Det betyr at vi, sammen med deltakeren, samarbeider i tett dialog og samhandling med hjelpeapparatet.

Retro drives av deltakere, 2 frivillige og 3 fastansatte.

Vi tilbyr arbeidsaktivitet 4 dager i uken fra kl 10.00 til 15.00.  Onsdager holder vi stengt.