Eidsberg

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Eidsberg.

Alle tiltakene ligger i våre lokaler i Kløverveien 11 på Mysen.

Vårt arbeid i Eidsberg

Arbeidsfelt

Følg oss på Facebook

Bilde av hjerter, et av Kirkens Bymisjons mest brukte symboler. Bilde

Bedrifter som støtter oss i Østfold

Kontakt

Adresse

Kontaktperson i Eidsberg

Fylkesadministrasjon Østfold