Skien

I Skien ønsker vi å bidra til at flere mennesker opplever deltagelse i samfunnet. Vi har fokus på gode møteplasser, fellesskap, samt arbeidsavklaring og sysselsetting.

Vårt arbeid

Kontakt oss

Kirkens Bymisjon Skien