Besøksadresse: Herslebsgt. 43, 0578 Oslo Se i kart

Telefon: 226 66 780

 

Fungerende virksomhetsleder: Anne Marie Johansen (Anne.Marie.Johansen@bymisjon.no)

Avdelingsleder kirke, diakoni, kro og frivillighet: Birte Nordahl (Birte.Nordahl@bymisjon.no)

Avdelingsleder fattige tilreisende: Marit Nybø (Marit.Nybo@bymisjon.no)

Avdelingsleder Sporet på Oslo S: Toril Kaupang (Toril.Kaupang@bymisjon.no)

Administrasjonssjef: Magne Sturød (magne.sturod@bymisjon.no)

Driftsleder: Magnus Larsen (magnus.larsen@bymisjon.no)

Kjøkkensjef: Line Amlien (line.amlien@bymisjon.no)

Kokk: Heidi Evensen (heidi.evensen@bymisjon.no)

Bymisjonsprest: Frode Grøstad (frode.grostad@bymisjon.no)

Musikalsk leder: Andreas Utnem (autnem@online.no)

 

Øvrige medarbeidere fattige tilreisende:

Heidi Bjørkli (heidi.bjorkli@bymisjon.no)

Maren Stinessen Bøe (maren.stinessen@bymisjon.no)

Johanna Frænkel (johanna.frankel@bymisjon.no)

Christer Hultgren (christer.hultgren@bymisjon.no)

Daniel Lynau (daniel.lynau@bymisjon.no)

Raluca Motei (raluca.motei@bymisjon.no)

Morten Skåttet – teamleder akuttovernatting (morten.skattet@bymisjon.no)