Avdeling fattige tilreisende

Information in english

Avdelingen arbeider for å forbedre de humanitære forholdene for fattige tilreisende EU-borgere i Oslo. Målet er å bistå enkeltmennesker samt motvirke og forebygge diskriminering og utnytting. Avdelingen er tverrfaglig og flerspråklig, med sosialarbeidere, miljøarbeidere,  psykiatrisk sykepleier, og jurist.

Team Tøyen

Team Tøyen er avdelingens arbeid lokalisert på Bymisjonssenteret Tøyenkirken, Herslebs gate 43.  Åpningstider: mandag, onsdag og fredag 12.00- 16.00.  lørdager og søndager 09.00-12.00.

Tøyen kro

På hverdager ønsker vi velkommen til Hertzberg Kro, med måltidsfellesskapet i fokus. Det serveres varm suppe og kaffe, og middag fra 13.00. Alle som ønsker kan snakke med en  flerspråklig sosialarbeider. De kan hjelpe til med råd og veiledning knyttet til blant annet, bolig, helse, arbeid, og NAV-relatere spørsmål.

Oppsøkende

Mange vi kommer i kontakt med er i sårbare situasjoner,  mangler egen bolig, og oppholder seg utendørs. Tirsdager går vi oppsøkende i Oslo sentrum, med fokus på relasjonsbygging og  informasjonsarbeid.

Vaskeri og Oppbevaring

Vaskeriet holder til i kjelleren. Det er kapasitet til 12 klesvask på en hverdag, og 8 i helgene. Klærne hentes ferdig tørket samme dag som de leveres. Det er 93 oppbevaringsskap til leie. Leiekontrakt skrives i vaskeriet på hverdager, og gjelder for 3 måneder.

Helgekro

I helgene serveres det gratis frokost. Helgekro åpnet i 2015, og har over 14000 besøk årlig. Dørene er åpne for alle, og det serveres et godt, varmt og næringsrikt måltid. Vaskeriet er åpent og det er mulig å hvile i kirkerommet.

Akuttovernattingen

Akuttovernattingen for fattige tilreisende kvinner og par åpnet i 2013. Den holder nå til i Louises gate 30, og har 80 sengeplasser. Åpningstiden er hver dag fra 18:00 til 07:30.

Her får gjestene en seng for natten og mulighet for en dusj, i trygge, rolige og varme omgivelser. Gjester registreres ved ankomst og kan booke seg inn for opptil fem netter. De som har forhåndsreservert plass registreres og slippes inn mellom kl. 18:00 og 21:00. Deretter vil ledige plasser bli fordelt. Dersom det er flere som står i kø enn det vi har senger til, vil de resterende plassene bli tildelt ved loddtrekning.

V4

Prosjektet V4 gir spesielt sårbare personer tilgang til husrom, i kombinasjon med sosialfaglig, helsemessig og juridisk bistand.

Shelteret har 6 – 8 plasser og den enkelte kan oppholde seg i korte, avtalte perioder, alltid i kombinasjon med individuell oppfølging. De ansatte er et tverrfaglig team bestående av sosionom, sykepleier og jurist. I tillegg til bistand til enkeltpersoner, omfatter prosjektet politisk påvirkningsarbeid, fagutvikling og formidling.

«I count»- Kartlegging av bostedsløse EU- migranter

Vi vet for lite om hvor mange EU- migranter som er bostedsløse. Kirkens Bymisjon gjennomfører derfor en kartlegging av bostedsløse EU-migranter som oppholder seg i Oslo.

Les mer om prosjektet

Kontaktpersoner:

Avdelingen: Marit Nybø, Marit.Nybo@bymisjon.no Tlf: 959 26 083

Akuttovernattingen: Daniel Tesfa Salole Daniel.Tesfa.Salole@bymisjon.no

Oppsøkende arbeid: Raluca Motei Raluca.Ioana.Motei@bymisjon.no

V4: Bianca Irina Cristea BiancaIrina.Cristea@bymisjon.no

Vaskeri og oppbevaring: Christer Hultgren Christer.Hultgren@bymisjon.no