Engelsborg ressurssenter er et senter for aktivitet, fellesskap og utviklingsarbeid innenfor eldresektoren.

Vi tilbyr sosionomtjeneste og oppsøkende arbeid blant eldre, informasjon og koordinering av tiltak, og kulturarbeid, frivilligarbeid, kafé- og servicetilbud og trening.

Vi utvikler nye prosjekter, dokumenterer erfaringer og bidrar til ny kunnskap innenfor eldre-, demens- og pårørendefeltet.

Våre tilbud:

 • Seniorsenter

  Engelsborg seniorsenter er et åpent sosialt møtested for eldre mennesker i hjertet av bydel Grünerløkka.

  Les mer om Seniorsenteret her!
 • Helsestasjon for eldre

  Helsestasjonen for eldre er et toårig samarbeidsprosjekt (2016-2017) mellom Engelsborg ressurssenter og helse- og omsorgstjenesten i bydel Grünerløkka.

  Ler mer om helsestasjon for eldre her!
 • Pårørendeskolen

  Et byomfattende kurs- og kontaktsenter i Oslo for pårørende og helsepersonell i demensomsorgen.

  Ler mer om pårørendeskolen her!
 • Seniorveiledning

  Engelsborg ressurssenter har sosialkontorfunksjon. Her kan du som er over 65 år, få behandlet søknader, oppfølging og veiledning.

  Les mer om Seniorveiledning på Engelsborg her
 • Kulturprogram for høsten2018

  Vi på Engelsborg gleder oss til en ny vår, og ønsker deg hjertelig velkommen til alt det spennende som skal skje. Ta en titt i kulturprogrammet vårt!

  Se programmet her

Meld deg som frivillig på Engelsborg!

Les mer om frivillig arbeid hos oss her!