Ingen er bare det du ser

En bok om å drive skrivegrupper for eldre

Linda Gabrielsen har, sammen med fem andre forfattere, drevet skrivegrupper for eldre i Kirkens Bymisjons sykehjem i over ti år. Denne boka gir innblikk i hva selve skriveaktiviteten kan gjøre for et (eldre) menneske.

Boka inneholder beskrivelse av hvordan man lager en skrivegruppe, og hvilke ringvirkninger tekstene har for miljøet rundt. Boka er tiltenkt alle som er nysgjerrige på hvordan skriving kan være livsvitaliserende og helseforebyggende, og som vil jobbe med personsentrert eldreomsorg.

I skrivegruppa får de eldre selv komme til ordet gjennom tekstene de skriver. Eller slik som Eivind Willoch, en frivillige medhjelper, formulerer det: «I skrivegruppa ser jeg at de eldre går fra å være pasienter til å bli personer.»

Boka koster kr 150

Boka «Det er jeg som har skrevet det» og boka «Ingen er bare det du ser. En bok om å drive skrivegrupper for eldre» selges samlet for kr 200.