Er du en av våre frivillige?

Vi opplever at unge frivillige bidrar sosialt og skaper trygghet overfor familier som deltar på ferieaktivitetene.

Derfor ønsker vi oss flere unge frivillige voksne som vil være med på å skape gode ferieminner for barnefamilier på Stovner.

Som en av våre unge frivillige kan du bidra med å:

 • Planlegge vinter-, sommer- og høstferieaktiviteter
 • Fortelle om ferietilbudet til barnefamilier
 • Ta i mot påmelding til aktivitetene og turene
 • Være aktivitetsleder og/eller turleder
 • Bidra sosialt ved å bli kjent med familiene
 • Hjelpe til med badetrening om sommeren
 • Arrangere familieleir på Hudøy om sommeren
 • Evaluere aktivitetene med andre frivillige

Som frivillig får du innføring og veiledning av prosjektleder og andre ansatte ved Stovner frivilligsentral. Etter endt aktivitetsperiode vil du ha en evalueringssamtale med prosjektleder, da vil du også få mulighet til å se nærmere på andre frivilligaktiviteter ved Stovner frivilligsentral.

Som en av våre frivillige vil du få:

 • verdifull prosjektlæring
 • svømmeopplæring og livredningskurs
 • en skriftlig attest på ditt frivillige engasjement som blir et verdifullt bidrag til din CV
 • veiledning som frivillig medarbeider
 • være med på å sørge for at barnefamilier får en minnerik ferie

Hva krever vi av deg?

 • Du må være mellom 18 og 30 år.
 • Du må registrere deg og skrive under på en kontrakt som frivillig medarbeider i Kirkens Bymisjon, etter å ha vært inne til en samtale hos prosjektleder på Stovner frivilligsentral.
 • Du må fremlegge politiattest etter å ha fått en bekreftelse fra prosjektleder ved Stovner frivilligsentral siden du skal utføre frivillige oppgaver som innebærer et tillitsforhold ovenfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
 • Du må gjennomføre livredning- eller svømmekurs dersom du skal bidra som frivillig i sommerferien (kostnad dekkes av oss).
 • Som frivillig trenger du ikke å forplikte deg til flere ferieuker, men du må være tilgjengelig for planlegging av aktivitetene som skal gjennomføres i forbindelse med de aktuelle datoene.
 • Du bør like å jobbe i team, være nysgjerrig og ha lyst til å bli kjent med nye mennesker. Sammen skal dere som frivillige planlegge og gjennomføre ferieaktiviteter tilrettelagt hele familien i vinter-, sommer- og høstferien.