Ferie for alle

Hver sommer, høst og vinter bidrar unge frivillige mellom 18 og 30 år til at barnefamilier i bydel Stovner får gode ferieminner.

Med støtte fra ansatte på Stovner frivilligsentral og Bydel Stovner, planlegger og gjennomfører unge frivillige familieaktiviteter i høst-, vinter-, og sommerferien for barnefamilier. Tilbudet omfatter familier i bydel Stovner, og Home-Start Familiekontakten i Bydel Stovner, Sagene, Søndre Nordstrand, Nordstrand og Ullern.

 Bidrar til kunnskap og mestring

Målet med prosjektet er at alle som ønsker det skal få gode ferieminner som gir mestring og fine opplevelser sammen med andre barnefamilier. Mange familier kjenner ikke til alle fritidstilbudene i sitt eget nærmiljø. Prosjektet bidrar til at familier får større kjennskap til aktiviteter der de bor. I tillegg bidrar unge frivillige sosialt og skaper trygghet ovenfor familier som deltar på aktivitetene.

Fagkompetanse på huset

De unge frivillige kommer fra hele Oslo, og har ulik fag- og språkkompetanse. De fleste er studenter, og flere studerer i andre byer enn Oslo til daglig.

Vår prosjektleder er ansatt på Stovner frivilligsentral, og har sosial- og samfunnsfaglig kompetanse samt bred erfaring fra frivilligfeltet. Fra sommeren 2018 har ferieaktivitetene vært organisert i samarbeid med ansatte i avdeling for lokalsamfunn og kultur, Bydel Stovner.

Historikk

Høsten 2013 ble det utarbeidet en ny samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon Oslo og Bydel Stovner med fokus på å drifte Stovner frivilligsentral som en synlig, mangfoldig og robust virksomhet i bydelen. Et av hovedmålene var flere frivillige, og at de i større grad skulle speile befolkningssammensetningen i bydelen, både med tanke på alder og kulturell bakgrunn.

I Bydel Stovner er over 50 prosent av befolkningen innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre (SSB). Bydel Stovner ligger langt over gjennomsnittet i Oslo hva gjelder andelen barnefamilier blant husholdningene, og det er forventet at befolkningen vil stige til rundt 35.000 i 2035 (Oslo kommune statistikkbanken).

Populære familieferier

Fra tidligere erfaring visste vi at ferieaktiviteter der både barn og foreldre fikk plass, var et svært populært tilbud blant barnefamilier i Bydel Stovner.

Så da Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i 2013 oppfordret frivillige organisasjoner til å finne nye måter å inspirere ungdom til frivillig arbeid på, søkte Stovner frivilligsentral om støtte til et pilotprosjekt med fokus på ung frivillighet og tilretteleggelse av ferieaktiviteter for hele familien. I 2015 fikk prosjektet treårig støtte, og i 2018 ble vi tildelt nye tre år med støtte til videreføring av prosjektet.

Med prosjektet Familieferie på Stovner ønsker vi å:

  • Legge til rette for lokalt engasjement med frivillighet som verktøy.
  • Legge til rette for at unge mennesker fra Oslo og omegn kan bidra som frivillige på Stovner frivilligsentral, Kirkens Bymisjon Oslo.

Respekt, rettferdighet, omsorg

Stovner frivilligsentral inviterer til et inkluderende fellesskap og en livsynsåpen praksis der alle er like mye verdt. Vi følger Kirkens Bymisjons visjon om at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.

Samarbeidspartnere

Stovner frivilligsentral har en samarbeidsavtale med Bydel Stovner, og prosjekt Familieferie er støttet av Sparebankstiftelsen og Groruddalssatsingen. Vi samarbeider også med Stiftelsen Hudøy, Skiforeningen, samt andre frivillige lag og foreninger i Bydel Stovner.