Hjelp og støtte til familier i en utfordrende livssituasjon

Strever du med å være en god forelder? På Familiehuset Nanna Marie kan du bo med familien og få hjelp til å gi barnet ditt den omsorgen det trenger.

Få informasjon om hvordan du søker

Familiehuset er en del av barnevernets forebyggende tilbud. Det er frivillig og basert på samtykke fra foreldrene og de barna som er store nok til å samtykke i oppholdet.

På Familiehuset vil du få tilbud om:

  • Et barnevennlig miljø
  • Hjelp til å snu en negativ utvikling
  • Støtte i en utfordrende livssituasjon og forslag til tiltak etter endt opphold
  • Kvalifisert oppfølging – fagfolk tilstede hele døgnet
  • Egne 2-roms leiligheter
  • Beskyttelse og trygghet
  • Kunnskapsformidling
  • Gruppetilbud og individuell oppfølging
  • Barnehageplasser i Skovheim Barnehage

Vi tar også imot gravide og familier i akutt krise.

 

Søknad om plass

Klikk her for søknadsinfo!