Følgetjenesten er en gratis tjeneste som tilbyr hjelp med kjøring for barn og ungdom som har en forelder i fengsel, og som av ulike årsaker ikke får besøkt sin forelder.

Det kan være ulike årsaker til barn trenger følge for å kunne besøke en forelder i fengsel. Det kan være foreldrekonflikt, økonomiske årsaker eller at fengselet ligger langt unna barnets bosted. For en del familier kan både økonomi og reisevei gjøre det vanskelig å opprettholde kontakt. I slike tilfeller kan det være at følgetjenesten kan bidra.

For at følgetjenesten skal kunne kjøre/følge til og i fengsel, så krever det at vi må ha én eller flere samtaler med begge foreldrene og barn(a). Dette for å skape både trygghet og forutsigbarhet for alle parter. Følgetjenesten gjennomfører kun besøk der det er til barnets beste.

I første omgang kommer en ansatt fra følgetjenesten på besøk til forelder og barn(a) i hjemmet. Dette for at vi skal bli kjent med hverandre, i tillegg bidrar dette til at barn(a) blir trygge på oss og kan stille spørsmål om det de måtte lure på. Den ansatte reiser også på besøk til den innsatte, for å bli bedre kjent med innsatt og for å gi informasjon om følgetjenesten.
På bakgrunn av dette vurderer vi om følgetjenesten kan være til nytte for barn(a) og dere, og om dere ønsker å benytte vårt tilbud.

Følgetjenesten henter barn(a) og eventuelt omsorgsperson/annen voksen hjemme eller et avtalt sted og kjører til fengselet. Ansatt fra følgetjenesten kan også være med bare barnet eller med alle inn i fengselet – dette avtales etter ønske. Etter besøket kjører vi hjem eller til avtalt sted.
I etterkant vil alle bli fulgt opp og kjørt av samme person ved senere besøk – for å skape forutsigbarhet og trygghet hos barn(a).

Følgetjenesten kjører til følgende fengsler: Hassel, Drammen, Ringerike, Sem, Skien, Bastøy, Hof, Horten og Sandefjord. Henting tilbys på store geografiske områder innen Østlandet.