Foreldreveiledning tilbys til alle foreldre i Bergen som ønsker å lære mer om å bli trygge foreldre.

Kirkens Bymisjon arrangerer flere foreldreveiledningskurs hvert år. I tillegg tilbyr vi individuelle samtaler og veiledning til familier som bruker noen av våre øvrige tiltak og som midlertidig strever i foreldrerollen. Vi har fagpersoner som veileder, støtter og rådgir gjennom individuelle samtaler, hjemmebesøk og oppfølging over kortere eller lengre tid.

Foreldreveiledningskurs

  • Circle of Security – Parenting (COS-kurs)

    COS-P kurs for alle foreldre som ønsker å lære mer om å være foreldre. Vi starter nytt COS-kurs torsdag 19.august 2021

    Les mer
  • ICDP-kurs

    Dette er et foreldrerettledningsprogram som også er tilpasset minoritets-foreldre. Kirkens Bymisjon i Bergen tilbyr ICDP for minoritetsforeldre på flere språk. Vi har kursledere som holder ICDP på arabisk, tamil, somali, swahili, engelsk og norsk.

    Les mer

«Et samfunn som setter pris på sine barn, må ta godt vare på deres foreldre”

John Bowlby i rapport til WHO i 1951