Foreldreveiledning tilbys til alle foreldre i Bergen som ønsker å lære mer om å bli trygge foreldre.

Kirkens Bymisjon arrangerer årlige foreldreveiledningskurs. I tillegg tilbyr vi individuelle samtaler og veiledning til familier som bruker noen av våre øvrige tiltak og som midlertidig strever i foreldrerollen. Vi har fagpersoner som veileder, støtter og rådgir gjennom individuelle samtaler, hjemmebesøk og oppfølging over kortere eller lengre tid.

Foreldreveiledningskurs

  • Circle of Security

    COS-P kurs for alle foreldre som ønsker å lære mer om å være foreldre. Neste cos-kurs starter onsdag 24. april.

    Les mer

«Et samfunn som setter pris på sine barn, må ta godt vare på deres foreldre”

John Bowlby i rapport til WHO i 1951