COS-kurs

Vi starter nytt COS-kurs torsdag 19.august 2021. Kurset vil gå over 5 torsdagskvelder og 2 mandagskvelder frem til og med 27.september.

Kursledere: Liv Sylvarnes og Nina Rekkebo

Tid: 17.00 – 19.00 (20.00)

Sted: Kong Oscarsgate 62

Kurset koster kr 800,- pr. person, men ved oppmøte 6 av 7 ganger vil halve kursavgiften bli refundert. Vi setter pris på at kursdagene prioriteres fremfor andre avtaler i denne perioden.

Kurset holdes på følgende dager og datoer:

Torsdag 19. august kl. 17.00 – 19.00
Torsdag 26. august kl. 17.00 – 19.00
Torsdag 2. september kl. 17.00 – 20.00
Mandag 13. september kl. 17.00 – 19.00
Torsdag 16. september kl. 17.00 – 19.00
Torsdag 23. september kl. 17.00 – 19.00
Mandag 27. september kl. 17.00 – 19.00

Påmelding
For påmelding, mer informasjon om kursdager og pris ta kontakt med Liv Sylvarnes helsesykepleier/familieveileder, tlf: 97974275 mail: liv.sylvarnes@skbb.no

Litt informasjon om Circle of Security – Parenting (COS-P)
Foreldreveiledningsprogrammet Circle of Security – Parenting (COS-P) er et program som bygger på 50 års forskning med tilknytningsteori. Målet med COS er å utvikle foreldrenes evner og kompetanse til å bygge en trygg relasjon med sine barn. Derfor legger kurset vekt på å lære foreldre nye ferdigheter i

  • hvordan de observerer og tolker barnets behov
  • foreldres refleksjonsnivå og evne til å inngå i en reflekterende dialog
  • evne til å involvere seg i barna og til å regulere barnets følelser
  • empati
  • hvordan takle egen frustrasjon når barnet oppfører seg utfordrende

I COS er den følelsesmessige og reflekterende delen av programmet viktigere enn å lære foreldre teknikker om hvordan de kan takle barns atferd. COS legger vekt på at alle foreldre har sine ”kamper” og ting de strever med. I stedet for teknikker for å takle barns atferd, arbeides det med refleksjon hos foreldre for å se hva dette egentlig handler om. På denne måten gis du som forelder flere valg til hvordan du ønsker å løse utfordringene. Dette skiller COS fra en del andre foreldreveiledningsprogrammer.

Fordi man bygger på følelsesmessige og reflekterende forhold mellom barn og foreldre, tror man at kunnskapen om tilknytning og trygghet etableres i foreldrenes bevissthet. På denne måten blir den også en varig kunnskap/kompetanse om hvordan barn signaliserer sine behov
og hvordan man møter dem.

Vi gjør oppmerksom på at vi på kurset kommer inn på foreldres egne barndomserfaringer.

Dere må selv kjenne på om dere er ”klare” for et kurs som kan berøre egne erfaringer, selv om ingen trenger å dele mer enn de selv ønsker i gruppen.

COS kan brukes helt uavhengig av kulturell bakgrunn. Programmet er amerikansk, men filmer og det skriftlige materialet er på norsk

COS kan komme til glede og nytte i alle relasjoner – ikke bare mellom deg og ditt barn.

Oppfølging etter kurs

Ved Kirkens Bymisjon i Bergen tilbyr vi også en unik oppfølging etter COS-kurs. Du vil få tilsendt månedsbrev med tanker, spørsmål, refleksjoner rundt temaene på kurset. I tillegg kan vi tilby samtaler med familieveileder hvis du opplever at kurset ikke var nok for å skape den ønskede endringen i relasjonen mellom deg og barnet ditt.

 

Her har foreldre skrevet noen tilbakemeldinger på månedsbrevene:

  • Månedsbreva dine er gull verdt og eg håpe eg får dei i mange år framover😊
  • Eg leser med iver alle månadsbrevene, og finner støtte og meining i alle saman. Eg er veldig takknemlig for at eg får ta del i dette, og skulle ønske at mange fleire foreldre fekk sjansen til å gå på Circle of Security.
  • Takk for månedsbrev. Brevene motiverer meg, og hjelper meg til å løfte blikket og bli mer «profesjonell» forelder- med det mener jeg at jeg får mer bevissthet knyttet til foreldresituasjon, og ikke kun handler på impuls/ følelser. Verktøyet gir meg praktisk hjelp i utfordrende situasjoner, og brevene minner meg på det jeg lærte på kurset + at jeg kjenner at det jeg syns er strevsomt- syns flere er strevsomt, så det blir noe alment med mitt strev. Det kjennes trygt, og ufarliggjør situasjonene, og styrker troen på meg seg som forelder.