Foreldreveiledning og samtaler

Det er ikke lett å ha en forelder eller en pårørende i fengsel eller i rusbehandling. De aller fleste opplever at livssituasjonen endres drastisk når en forelder fengsles. For andre barn kan det være gjentakende og normalt i deres hverdag. Det er vanlig å ha vondt på ulike steder i kroppen og slite med mange vanskelige følelser, og spørsmål.

En forelder i fengsel kan i mange tilfeller gi barn og unge en følelse av skyld og skam. Det kan påvirke trygghetsfølelsen, gi manglende forutsigbarhet og en opplevelse av manglende beskyttelse. Mange opplever det som en krise, og det er ofte vanskelig å vite hvordan den best kan håndteres. Ofte bekymrer barn og unge seg for den forelderen som ikke er til stede i hverdagen. Å prate med, støtte og gi barn og unge kunnskap på en skånsom måte, kan i mange tilfeller dempe bekymringer, uro og eventuelle fantasier.

Hva kan FRI barn og familie tilby deg og din familie?

For mange foreldre vil det være godt og nødvendig å ha noen å prate med om det å være forelder i en utfordrende situasjon. Åpenhet og sannhet skaper trygghet hos barn og ungdom. Allikevel er det ikke nødvendig å fortelle alt som skjer i voksnes liv.

  • Dersom det oppleves vanskelig å snakke med barna om fengslingen eller rusutfordringer kan en av miljøterapeutene bidra med støtte og veiledning. En av de ansatte kan også bli med i samtalen.
  • Vi har tilgang på gode lokaliteter som kan benyttes til både samtaler og samvær.
  • Vi kan bidra med tilrettelegging for og av samvær – der foreldre og barn har rett til det. Les mer om Myrsnipa Samværssted her.
  • Hvordan kan du ivareta relasjonen til barna under soning eller behandling? Vi tilbyr familie – og foreldreveiledning til alle som er tilknyttet avdeling FRI, inkludert din familie. Les mer om FRI her.
  • Vi kan være til hjelp og støtte inn mot skole og/eller barnehage.
  • Vi tilbyr samtaler med barn og unge før og etter besøk i fengsel eller behandlingsinstitusjon.
  • ifengsel.no er en chattetjeneste for barn og unge. På chatten kan barn og unge snakke om hva de vil – helt anonymt. Chatten er alltid åpen på onsdager og fredag fra kl 15-22, i tillegg andre dager ved behov. Her kan du lese mer om chatten og finne oppdaterte åpningstider.

Kontakt oss gjerne for å høre mer!