Fri på veien mot et rusfritt liv

Er du motivert for et rusfritt liv? Fri er et boligtiltak etter rusbehandling eller soning.

Vårt tilbud til deg

Fri tilbyr rehabilitering for de som har behov for ettervern etter rusbehandling eller soning.

  • Første år bor du i et bofellesskap i Rønvika. Vi har et romslig bygg med stor hage.
  • Andre år flytter du i egen bolig med daglig oppfølging fra Fri.
  • Du har fortsatt tilgang til gruppeaktiviteter på Fri etter at du har flyttet i egen bolig.
  • Deltakere fra andre kommuner enn Bodø følges opp av et ambulant team etter utflytting, i et samarbeid med hjemkommunen.

Vi har fokus på:

  • Mestring av egen bolig og eget liv
  • Arbeid, utdanning, arbeidstrening
  • Fritidsaktiviteter, innendørs og utendørs
  • Rusfritt nettverk

Helhetlig rehabilitering

Vi gir bistand til å skaffe egen bolig, arbeid og et rusfritt nettverk til deg som har behov for ettervern.

Les mer om Fri her.