Hva vi tilbyr

  • Døgnbemannet rusfritt bolig i bofellesskap i 1 år
  • Primærkontakt og koordinator
  • Opplæring i bruk av digitale verktøy, skriveferdigheter og personlig økonomi
  • Bistand på veien inn i utdanning og arbeidsliv
  • Bredt tilbud av fritidsaktiviteter fra biljard til klatring
  • Utendørsaktiviteter hele året, med muligheter for overnatting
  • Glimtvis gatefotballag, med ukentlige treninger
  • Bistand i etablering av nytt nettverk
  • Bistand til å skaffe egen bolig
  • Oppfølging i egen bolig ved utflytting i minimum 1 år