Om oss

Helhetlig rehabilitering

  • Fri er et tiltak i regi av Kirkens bymisjon Bodø.
  • Vi gir bistand til å skaffe egen bolig, arbeid og et rusfritt nettverk til deg som har behov for ettervern.
  • Fri Bodø er etter modell fra Fri Drammen som har mange år erfaringer med rehabilitering etter soning eller rusbehandling. 80 % av deltakerne i Fri Drammen lykkes.
  • Vi støtter deg i veien inn i utdanning eller arbeid. Det handler om å mestre hverdagen og nå dine mål for fremtiden
  • Hos oss kan du endre livet ditt fra en tilværelse med rus til å bli en aktiv samfunnsdeltaker.
  • Fri bofellesskap er døgn bemannet. Vi er  tilgjengelige hele døgnet også etter at du har flyttet i egen bolig.
  • Vi dekker hovedsakelig regionene Salten, Helgeland, Lofoten og Vesterålen.

Bli deltaker

Vi samarbeider tett med Bodø fengsel, spesialisthelsetjenesten og kommunene og NAV.

Hjemkommunen må være involvert i søknadsprosessen slik at finansieringen er på plass før innflytting. Du betaler selv husleie og en liten sum for aktiviteter i måneden.

Du kan også selv melde din interesse ved å ta direkte kontakt med oss.

I forkant av innflyttingen vil vi kartlegge motivasjon, ressurser og planer for fremtiden. Vi ønsker å bli godt kjent med deg før innflyttingen slik at vi kan tilby et individuelt tilpasset opplegg.

Søknadsskjema og kontaktinformasjon finner du her. 

Arbeidstrening

Kirkens Bymisjons har egne arbeidstreningstiltak. Vi kan i samarbeid med NAV, jobbspesialister eller andre aktuelle samarbeide gi oppfølging på eksterne arbeidsplasser.

Fri tilbyr undervisning  i digitale ferdigheter, jobbsøking, CV, nettbank osv i et samarbeid med Folkeuniversitetet.

Samarbeidspartnere

Fri er et stort samarbeid mellom tiltak som driftes av Kirkens Bymisjon, og statlige og kommunale instanser som: Kriminalomsorgen, kommunene, NAV, spesialisthelsetjenesten og Politiet. Næringsliv og andre organisasjoner er viktige bidragsytere og samarbeidspartnere.

Bli frivillig hos oss?

Vi ønsker frivillige på Fri som kan bistå med miljøarbeid i boligen og ved deltakelse på aktiviteter. Om du ønsker å bidra som frivillig på FRI får du tilbud om veiledning, og du er knyttet opp til Kirkens Bymisjon i Bodø sitt organiserte frivillighetsarbeid. Ta kontakt med oss hvis du er interessert.