Fri er et tiltak for ofre for menneskehandel og for personer med prostitusjonserfaring.

  • Fri følger opp kvinner, menn og transkjønnete som er utnyttet i menneskehandel, uavhengig av utnyttelsesform eller kjønn. Vi har erfaring med å følge opp ofre for menneskehandel utnyttet til salg av seksuelle tjenester, utnyttet til arbeid og som au pair.
  • Fri samarbeider tett med bistandsadvokater, EXIT-gruppen hos Politiet, Utekontakten i Bergen Kommune, NAV, helsetjenesten og andre hjelpetiltak, etater og instanser. Alt avhengig av den enkelte sak.
  • Fri følger sine brukere over tid og gjennom prosessen, fra akuttfasen gjennom eventuell rettssak, asylprosess, bosetting eller annet.
  • Fri bistår med tett individuell oppfølging av den enkelte, veiledning, arbeidstrening i bymisjonens øvrige tiltak, koordinering av tiltak rundt personen og bistand over tid uavhengig av oppholdsstatus eller bosted.
  • Fri driver «Fri inne» som jobber oppsøkende ovenfor personer som selger seksuelle tjenester via annonser på Internett.
  • Fri driver «Proteam» som jobber oppsøkende ovenfor personer som selger seksuelle tjenester på gaten, hver fredag kveld. De bygger relasjoner, samtaler, deler ut varm drikke og kondomer, våtservietter og annet. sammen med informasjon om Fri sitt øvrige tilbud.
  • Fri tilbyr drop-in etter kondomer, glidemiddel og annet på dagtid. Fri yter bistand og praktisk hjelp i forbindelse med ivaretakelse av egen helse. Det kan for eksempel være skyss til poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner. Vi formidler kontakt med bistandsadvokat, og bistår/veileder/kobler på instans i andre juridiske, sosiale, helsemessige eller andre spørsmål den enkelte har.

Alle berørte eller interesserte kan kontakte Fri. Vi har taushetsplikt!