Om oss

Fri er et tilbud for ofre for menneskehandel uavhengig av utnyttelsesform, til alle som selger seksuelle tjenester eller har solgt. Tilbudet er for alle i målgruppen uavhengig av kjønn, nasjonalitet og livssituasjon. Vi tilbyr drop in og timeavtaler.

Fri ble etablert i 2010, etter at det over en periode hadde blitt avdekket mange saker om mulige ofre for menneskehandel i Bergen, og det var identifisert et behov for bedre oppfølging av disse.

Fri følger opp ofre for menneskehandel, uavhengig av utnyttelsesform og kjønn, og kan følge mulige ofre gjennom hele prosessen. Fri er også et lavterskeltilbud som tilbyr både drop-in og individuell oppfølging til personer som selger seksuelle tjenester. Vi driver oppsøkende virksomhet ovenfor personer som selger seksuelle tjenester via annonser på diverse internettsider og fra gaten fra institutter. I 2020 etablerte vi et tilbud om gratis rettshjelp for målgruppen. Den juridiske bistanden gis av en jurist tilknyttet Gatejuristen i Bergen. Fri er det eneste tilbudet i Bergen som jobber utelukkende mot målgruppen som har erfaring med salg av seksuelle tjenester og menneskehandel.