Fri-prosjektet er et tilbud for kvinner med soningserfaring som ønsker hjelp til å bygge opp et rusfritt liv, og vil tilbake til samfunnet.

Etter soning kan det være tungt å starte på ny, å vite i hvilken ende en skal begynne for å bygge opp sitt nye liv. Fri skal fungere som en bro, slik at veien over til et lovlydig liv blir lettere.

Fri koordinerer og holder oversikten over de mange ulike tjenestene og tilbudene innen ettervern som kan være aktuelle for deg. I tillegg tilbyr vi boligoppfølging, arbeid, nettverk, fritidsaktiviteter og omsorg.

I Fri har vi fokus på et rusfritt nettverk og relasjonsbygging for kvinner som kommer ut fra fengsel. Det er et nødvendig utgangspunkt at deltakeren har et ønske om en rusfri tilværelse. Vår rolle i Fri er å motivere deltakeren til å forbli rusfri og å skape endring i eget liv.

Vi jobber i fengslene for å knytte kontakt og etablere en god relasjon. Vi tilbyr tett veiledning og oppfølging av deltakerne våre i tiden etter løslatelsen. Fri tilbyr hjelp til å ordne praktiske ting i forhold til flytting, NAV, økonomi og mye annet. Vi samarbeider med deltakerne for å kartlegge og avklare hva de trenger hjelp til. Vi hjelper deltakerne til å bli selvstendige og uavhengige.

Ta kontakt med prosjektleder i Fri dersom du ønsker å vite mer om prosjektet.