Fritidshuset er et møtested for barnefamilier i Vestfold hvor man kan bli kjent med andre, ha det hyggelig sammen og delta på aktiviteter og ferier. Alle våre tilbud er gratis.

Vi bruker våre koselige lokaler og nærmiljøet til å tilby en rekke ulike tilbud og aktiviteter, hvor målet er at barn og voksne skal ha gode opplevelser sammen og oppleve mestring og sosialt fellesskap.

Vi kan tilby ulike fritidstilbud, nettverkstiltak med middag, kreativt verksted, fysisk aktivitet og ferietilbud i skolenes ferier. Alle våre tilbud er gratis.

Ønsker du å være frivillig på Fritidshuset? Ta kontakt med oss på frivilligvestfold@skbv.no