Frivillighet i Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjons frivillige medarbeiderne er uvurderlige i vårt daglige arbeid. På landsbasis er det over 4000 frivillige tilknyttet vårt arbeid, og vi ønsker stadig nye velkommen.

Bli frivillig hos oss!

Som frivillig medarbeidere får du

  • erfaringer som kan endre oppfatningen av våre medmennesker – og oss selv!
  • opplæring og oppfølging avhengig av tjenestens art og dine behov
  • velge om du vil delta i mer uformelt dugnadsarbeid eller under ulike enkeltarrangementer, eller ta faste vakter
  • "Jeg ser byen og menneskene her med nye øyne etter at jeg ble frivillig."

    Frivillig i Kirkens Bymisjon