Frivilligkoordinator i 100% i stilling med arbeidsted i Sandefjord

Kirkens Bymisjon Vestfold ønsker å sikre ivaretakelse samt kunne tilføre konkret oppfølging og nyttig informasjonstilnærming inn mot frivilligheten.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold er en diakonal stiftelse med ca. 34 årsverk og 160 frivillige medarbeidere. Arbeidet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren, rusfeltet, arbeidsrettede tiltak, boligsosialt arbeid, arbeid blant barn og familier, kirkelig og kulturelt arbeid og frivillighet. 

Kirkens Bymisjon Vestfold søker frivillighetskoordinator

Vi søker etter frivilligkoordinator i 100% i stilling med arbeidsted i Sandefjord.

Kirkens Bymisjon Vestfold ønsker å sikre ivaretakelse samt kunne tilføre konkret oppfølging og nyttig informasjonstilnærming inn mot frivilligheten. Kirkens Bymisjon Vestfold ønsker kontakt med en person som ser nytten av dette arbeidet og har evne til å jobbe individuelt og strukturert i en til tider hektisk og uforutsigbar hverdag.

Arbeidssted i det daglige vil være lokalisert til Bymisjonssenteret i Sandefjord, men tilstedeværelse, møtevirksomhet og oppfølging rundt om på alle Kirkens Bymisjon sine tiltak i Vestfold vil være essensielt for denne stillingen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Rekruttere og organisere frivillige på tvers av fagtiltakene
 • Administrere og vedlikeholde rutiner, skjemaer, oversikter og lignende
 • Opplæring og innføring av nye frivillige
 • Arrangere frivillig arrangement, kurs og temasamlinger
 • Utvide omfanget av frivillighetsarbeidet i hele fylket

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra administrasjon og eller frivillighetsledelse
 • Erfaring fra frivillig arbeid
 • Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Relevant IT kompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Engasjement i vårt faglige arbeid.
 • Evnen til å jobbe relasjonelt og løsningsorientert.
 • Engasjerende og god til å motivere
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby deg:

 • Meningsfylte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø
 • Du blir del av en organisasjon i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Den som ansettes må kunne arbeide lojalt innenfor stiftelsens verdigrunnlag.

Send søknad og CV på e-post til stillingledig@skbv.no merk e-posten: Stilling ledig – Frivilligkoordinator Søknadsfrist: 25.02.18

Ved behov for ytterligere informasjon om stillingene, kontakt Byansvarlig i Sandefjord Magnar Teien på e-post: magnar@skbv.no eller mob: 951 55 162 eller HR ansvarlig Gunnar Helgemo Næss på e-post: gunnar@skbv.no eller mob: 924 72 544.

Se også hjemmeside: www.bymisjon.no/vestfold