Gatemagasinet Ekko/Virkelig er en del av levebrødet til over 200 registrerte selgere i Nord-Norge, som lever vanskelige liv i narkosykdom, fattigdom eller med psykiske lidelser.

Gatemagasinet selges og distribueres fra Bodø, Tromsø og Mo i Rana.

Et gatemagasin, som det ligger i ordet, selges på gata. Mange av våre selgere er; mennesker som daglig inntar medisin for å overleve. De har det til felles at de lever livene sine på kanten av det etablerte.
Gatemagasinet Ekko/Virkelig selges på gata for 100 kroner. 50,- av disse går direkte til selgeren. Disse 50,- er skattefrie og har ingen konsekvenser i forhold til trygdeutbetalinger eller andre stønader. Det er en belønning for å prøve å skape et verdig liv, og med verdighet kommer gjerne ønsket om et rusfritt liv.

Gatemagasinet Ekko/Virkelig ønsker å ufarliggjøre menneskene som selger bladene, gjennom å synliggjøre dem. Ekko/Virkelig gir selgerne en mulighet til å ha en verdig jobb. Noen av de beste selgerne har klart å helt avslutte sin kriminelle karriere etter de begynte å selge Gatemagasinet.

Kirkens Bymisjon har hovedansvar for distribusjon og oppfølging av selgerne.

Gatemagasinet Ekko/Virkelig er med på å gi verdighet til mennesker som ønsker å få livet på rett kjør. Det hele er også en sosial øvelse for både kjøper og selger. Selgeren kan se et medmenneske rett i øynene, og gjøre en handel med en medborger som likemann. Som kjøper kan du få kontakt med mennesker du aldri ville fått kontakt med ellers, og dette er med på å bryte et stigma som omgir rus-syke. Du vil fort oppdage at menneske du ser ikke bare er det du ser, men har et indre. Det er noens sønn, datter, bror, far, søster, mor, tante, onkel eller barnebarn.

Historikk

Stiftelsen Gatemagasinet Salten (Gatemagasinet Ekko) oppsto i Bodø i 2011, som et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Universitetet. Ekko sto for produksjon, distribusjon og oppfølging av selgere fram til januar, 2015. Det ble nemlig klart at modellen ble for kostbar, noe som resulterte i at den selvstendige stiftelsen (Gatemagasinet Salten) slo seg sammen med Gatemagasinet Virkelig fra Tromsø. Ekko kjøper nå produksjon og redaksjonelt innhold fra Gatemagasinet Virkelig i Tromsø, mens distribusjon og oppfølging av selgere skjer hos Kirkens Bymisjon i Bodø.

Første utgave av det «nye Ekko» ble lansert 26.januar, 2015.