Frivillig medarbeider

Vi har et stort mangfold av frivillige som er med på å gjøre driften av Grünerløkka flerbrukshus mulig. Det er alltid plass til flere frivillige medarbeidere og for nye aktiviteter. Gjennom brukermedvirkning er frivillige med på å forme senterets tilbud.

Vil du vite mer, ta kontakt med

Frivilligleder Una Neverdal

una.neverdal@bymisjon.no

915 15 137