Hallvardstuen er et lavterskeltilbud for mennesker i aktiv rus. Vi fokuserer på muligheter og ressurser hos den enkelte gjest, og målet er å tilby aktiviteter som gir gode opplevelser og en følelse av mestring.

Her er det anledning til å bruke PC, fax og telefon, få en kaffe og en prat – alt ettersom hva den enkelte ønsker eller har behov for. ALF sitt lavterskel arbeidstilbud, Dagsverket, har fem arbeidsplasser med oppmøte på Hallvardstuen. Det er også mulig for gjestene å kjøpe gatemagasinet Megafon, og få utdelt selgerplasser.

Vårt mål er å tilby aktiviteter som gir gode opplevelser og en følelse av mestring.

Personalet på Hallvardstuen er behjelpelig med råd, veiledning og støttesamtaler, og ettersom mange av våre gjester er faste besøkende er relasjonene sterke nok til å håndtere tunge og vanskelige samtaler. Gatejuristen har saksmottak på Hallvardstuen en dag i uken, og Oppsøkende team kan trekkes inn ved behov.

Et viktig og ettertraktet tilbud på Hallvardstuen er tegning, maling og andre kreative uttrykk. Vi har også ansatte med musikkompetanse som kan tilby musikkopplæring eller samspill. Hver fredag er det jam hvor våre gjester spiller sammen med andre gjester og ansatte. Hver onsdag tilbys aktiviteter i og utenfor byen. Kino, bowling og turer er populært. En gang i måneden er aktiviteten gårdsbesøk med mulighet for ridning. Iblant blir det også organisert større aktiviteter som båt- og fisketurer, konserter og teaterbesøk.