Håndbok for frivillig arbeid

Med frivillighet mener vi i Kirkens Bymisjon ulønnet innsats der den enkelte utfører til beste for andre utenfor egen familie. Hovedintensjonen for et samarbeid er å øke kvaliteten på tjenestene og bedre livskvaliteten for brukerne av disse.

Hvorfor satser Kirkens Bymisjon på frivillig innsats?

Med frivillighet mener vi i Kirkens Bymisjon ulønnet innsats der den enkelte utfører til beste for andre utenfor egen familie. Hovedintensjonen for et samarbeid er å øke kvaliteten på tjenestene og bedre livskvaliteten for brukerne av disse.

Verktøy i frivillig arbeid

Kirkens Bymisjon har utarbeidet en verktøyhåndbok for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren. Her finner du nyttige tips, verktøy, skjemaer og kontrakter til bruk i ditt frivillighetsarbeid. Består bl.a av etiske retningslinjer for frivillige medarbeidere og eksempler på samtaleguide, kontrakter, samtykkeskjema og infeksjonskontrollprogram.

Våre beste råd og tips for frivillighet

Her finner du råd og tips i frivillighetsarbeidet til deg som er politiker, byråkrat, virksomhetsleder, ansatt eller frivillighetsleder. Som frivillighetsleder får du tips til hvordan rekruttere nye frivillige, hva som er viktig under innkomstsamtale og oppfølging, samt hvordan avslutte et samarbeid som ikke fungerer.

Eksempler på oppgaver til frivillige

Usikker på hva de frivillige kan brukes til? Sjekk ut disse konkrete eksemplene!

Hva skal de frivillige brukes til? Det er viktig å tenke igjennom hvilke oppgaver man skal bruke de frivillige til, og hvilke oppgaver som er forbehold ansatte. Det er lurt å dra nytte av de frivilliges kompetanse og talent, mens noen kan trenge et kurs for å bli trygge i rollen som frivillig. Der grensen mellom frivillig og bruker er flytende er det ekstra viktig at oppgavene er tilrettelagt den enkelte.