Heggeli barnehjem har vært drevet av Kirkens Bymisjon siden 1963. Barnehjemmet er godkjent som privat barneverninstitusjon og har plass til fem barn i alderen 2-12 år ved inntak.

Barnehjemmet gir et langsiktig omsorgstilbud etter miljøterapeutiske prinsipper til barn som barnevernet har overtatt omsorgen for. Vi tar også imot barn som trenger midlertidig plassering eller hjelpetiltak etter barnevernloven.

Vi tilbyr beredskap døgnet rundt for familiebasene som er knyttet til institusjonen. Heggeli har også et åpent, månedlig tilbud til foreldre som har barn i fosterhjem eller på institusjon, kalt Foreldrestøtten.

 • Hvorfor Heggeli barnehjem?

  Barnehjemmets oppdrag er å ha den daglige omsorgen for barn, som av ulike grunner ikke kan bo hos sine foreldre.

 • Familiebaser - mer enn et fosterhjem

  Familiebasen er et tett forsterket fosterhjem med tilknytning til fagmiljøet på Heggeli barnehjem.

 • Foreldrestøtten - hjelp til selvhjelp

  Foreldrestøtten - et gruppetilbud til foreldre i Kirkens Bymisjons Barnevernstiltak, som ikke lenger har omsorg for barna sine.

  Les mer

Vi søker motiverte par!

Klikk her for å lese mer

“Oppfølgingen er viktig både for ungene og for oss. Særlig da vi var ferske fosterforeldre var det en god støtte å ha.” - Fosterforeldre