Helsestasjonen er åpen for alle over 60 år i bydel Grünerløkka.

Kirkens Bymisjon v/Engelsborg ressurssenter og bydel Grünerløkka inviterer til en uforpliktende samtale om hvordan du over 60 år ser for deg tiden fremover, med tanke på helse, bolig og hverdagsliv.

Du vil få praktiske råd og veiledning når det gjelder egen helse, bosituasjon og praktiske- og teknologiske hjelpemidler.

Seniorer fra 67 år og oppover vil motta en invitasjon til en uforpliktende samtale.

Vi kan svare på spørsmål om alternativer for fremtidig bolig, tipse om teknologiske hjelpemidler og gi en oversikt over bydelens tjenester som kan hjelpe deg den dagen du kanskje får bruk for det.

Vårt tilbud kommer i tillegg til bydelens øvrige helse- og omsorgstjenester. Vi utfører derfor ikke oppgaver som ivaretas av fastlege eller hjemmesykepleien.

Åpningstider: Mandag-torsdag kl.10-14

Ønsker du en samtale?
Send en SMS eller ring 474 86 745.
Tilbudet er gratis.

Hjertelig velkommen!