Tillit, sosialt felleskap, mestring av arbeidsoppgaver

Et lavterskeltilbud med aktivitet og sysselsetting. Noe for deg eller noen du kjenner?

Les mer om våre tilbud

Vår målsetning er at dagene skal fylles med meningsfylt innhold, der vi individuelt tilpasser arbeidsoppgavene og føler tillit til andre mennesker.

  • Vi avdekker de behov hos målgruppen som finnes lokalt og er en brobygger mellom ideell- og offentlig sektor.
  • Vi tror på møter mellom mennesker som kraft til å skape toleranse, utvikling og rom for alle.
  • Med aktivitet, sysselsetting, samtaler, kartlegging og støtte gir vi muligheten til den enkelte selv, å gjøre noe med sin egen livssituasjon. Vi inviterer og inspirerer våre brukere til å oppnå egne mål. Vi skal har et sosialt felleskap der vi bryter ned ensomhet.
  • Hvis noen ønsker, kan I Arbeid være et springbrett ut i ordinært arbeid, videre skolegang eller annen målrettet aktivitet. Arbeidsglede og trivsel er med på å skape en meningsfull arbeidshverdag.

Hva slags arbeid gjør vi?

Som deltaker hos oss kan du jobbe i bruktbutikken, i Buttons-fabrikken eller med vedlikehold av turstier og kulturminner i Vestfold. Det er rom for å prøve seg frem og å bytte arbeidsarena.

Les mer