Jobb med mening

Vi tilbyr lønnet dagsarbeid for mennesker som er varig utenfor arbeidslivet på grunn av rus rus- og/eller store psykiske utfordringer.

Book en småjobb!
 • Vi tar småjobben

  Vi hjelper deg med snømåking, strøing, luking, utplanting, kratt-rydding, malingsarbeider, vaktmestertjenester

  Se hva vi tilbyr
 • Jobb når du klarer

  Vi tilbyr lønnet arbeid i inntil fire timer om dagen tre dager i uka. Hos oss kan du som deltaker jobbe de dagene du er i form til det. Gjør en jobb og få lønnen utbetalt på slutten av dagen.

  Bli en deltaker på I jobb
 • Mestring og glede

  Med I jobb ønsker vi at du som deltaker skal oppleve at du er sett, verdsatt og inkludert. Gjennom arbeid og et godt fellesskap kan du få håp om positive endringer i din hverdag.

  Les mer om hvordan vi jobber på I jobb