Vi tilbyr lønnet arbeid i inntil fire timer om dagen tre dager i uka. Tiltaket retter seg mot mennesker som er varig utenfor arbeidslivet.

I samarbeid med blant annet kommune, næringsliv og andre lokale aktører er det en ambisjon å tilby et bredt spekter av jobber over tid.

Tiltaket er under etablering, og er samlokalisert med Møtestedet.