Vil du bli en av våre viktige frivillige?

Vi trenger frivillige som kan være med på å utvikle og gjennomføre enkelte arbeidsoppdrag. Hvis du har lyst til å få brukt deg selv og dine erfaringer, og få mye tilbake for det – ta kontakt med oss!

De som tar kontakt, blir invitert til et intervju der vi avklarer hverandres forventninger. Alle som blir frivillige får en arbeidskontrakt, og blir satt opp til avtalte oppgaver med jevne mellomrom.

Vi tilbyr fagdager for frivillige, som tar opp aktuelle temaer, dilemmaer og utviklingen av tilbudene. Du vil også bli invitert på felles arrangementer for alle frivillige i Kirkens Bymisjon Vestfold.

Ønsker du å bli frivillig kan du ringe eller sende mail til:

Fagkonsulent Olav Frivoll

Fagleder Bente Charlotte Gausen

Mob: 40283464

Epost: bentecharlotte@skbv.no