Jobb1 er Kirkens Bymisjons lavterskel jobbtilbud i Bodø for mennesker som faller utenfor tradisjonelt arbeidsliv.

Tilbudet gir praktisk arbeid fra dag til dag, med kontant oppgjør ved arbeidsdagens slutt.

Målet med prosjektet er å gi arbeidstakerne mulighet til å jobbe de dagene/periodene de er i form til det. Jobb1 er ikke i utgangspunktet tenkt som en vei inn i fast arbeid, men er først og fremst et tilbud om en meningsfull hverdag og en mulighet for å bruke personlige ressurser på en god måte.

Vi har følgende arbeidstilbud: