Tilhørighet. Muligheter. Mestring.

Målsetting: Etablere et godt værested for ungdom. Gjennom aktiviteter og nye møter skal vi bidra til nye fellesskap, økt livskvalitet og mestring.