Gjennom «Kirke og kultur» inviterer vi byens befolkning til fellesskap, samtaler og opplevelser. Med «Middag og messe» i Metodistkirken hver måned, ukentlig åpent gatekapell, samtale med gatediakonen og kulturelle opplevelser ønsker vi å åpne rommet for tro, tvil og tanke i rammen av åpne og inkluderende fellesskap.

Gatediakon: Gatediakonen tilbyr samtaler med absolutt taushetsplikt. Alt kan snakkes om, også utfordringer i møte med negative religiøse miljøer. Gatediakonen er også behjelpelig med å komme i kontakt med andre tilbud i Kirkens Bymisjon eller hos andre samarbeidspartnere, inkludert menigheter og trossamfunn.

Middag og messe: Andre søndag i måneden inviterer Kirkens Bymisjon til middag kl.18 og messe kl.19 i Metodistkirken, Breidablikgata 109 i Haugesund. Middagen er gratis. Gudstjenesten «Messe for Gud og hvermann» er en dempet og fin kveldsgudstjeneste, hvor du kan delta i lystenning, motta nattverd, lytte til god musikk og fine kveldstanker.

Gatekapellet: Kirkens Bymisjon har et lite kapell nede ved Kaien i Haugesund, nær Risøy bro. Kapellet er åpent hver tirsdag kl.10:30-12:30 med tilbud om kaffe og vafler/noe å bite i, samtale og mulighet for stillhet og lystenning. Kapellet er også åpent enkelte dager i festivalsesongen i august. Menigheter kan få tilgang til kapellet ved å kontakte Gatediakon.

Kultur: Gjennom året arrangerer Kirkens Bymisjon flere kulturtilbud, hvor Julekonsert i Kulturkirken Skåre med gjester fra Akuttovernattingen er det mest etablerte. Tidligere har vi også hatt sommerfest i byparken, ulike aktiviteter i samarbeid med kulturaktører med mer.

Kontaktperson:
Gatediakon Lars Breivik Hellerdal, 40409586, lars.hellerdal@bymisjon.net