Fagansvarlig for Møtestedet kafe i Tønsberg

Da en av våre medarbeidere går over i en annen intern stilling, søker vi fagansvarlig for Møtestedet i Tønsberg. Ett års vikariat i 100% med mulighet for fast ansettelse

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold er en diakonal stiftelse med ca. 34 årsverk og 160 frivillige medarbeidere. Arbeidet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren, rusfeltet, arbeidsrettede tiltak, boligsosialt arbeid, arbeid blant barn og familier, kirkelig og kulturelt arbeid og frivillighet. Fagtilbudet er organisert i 4 virksomheter. 

Kirkens Bymisjon opplever for tiden stor vekst og vi søker derfor etter Fagansvarlig for Møtestedet kafe i Tønsberg. Møtestedet er Kirkens Bymisjons lavterskel kafe for mennesker som strever i eget liv. Tilbudet er åpen fem dager i uken og er lokalisert sammen med mange av våre øvrige tiltak. Gjestene i kafeen tilbys ernæringsrik mat, trygge omgivelser, samtaler, råd og veiledning inn mot det offentlig hjelpeapparatet. Vi ønsker å styrke tilbudet og søker derfor fagansvarlig.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til faglig og strategisk utvikling av tilbudet
 • Delta i kafeens daglig drift
 • Samtaler, råd og veiledning til våre gjester
 • Invitere og tilrettelegge for samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig Helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning
 • Erfaring fra arbeid innen rus/ psykiatri
 • God i relasjonsbygging og konflikthåndtering
 • Nytenkende og løsningsorientert

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Raus og inkluderende
 • Tydelig
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig og strukturert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø
 • Du blir del av en organisasjon i stadig utvikling
 • Veiledning
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Generelle opplysninger:

 • Den som ansettes må kunne arbeide lojalt innenfor stiftelsens verdigrunnlag.
 • Stillingen vil være organisatorisk knyttet til Gatenære virksomheter.
 • Ansatte i Kirkens Bymisjon må påregne mange varierte arbeidsoppgaver.

Søknad og CV sendes på e-post til stillingledig@skbv.no merk e-posten: Fagansvarlig Møtestedet Tønsberg

Søknadsfrist: 19. november 2017.

Hvis det er ønskelig med ytterligere informasjon om stillingen, kan Administrasjonsleder Eric Laetare kontaktes på e-post eric@skbv.no / tlf. 950 44 649.

Se også vår hjemmeside: https://kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/tonsberg/