Fagansvarlig virksomhet Arbeid

På grunn av stor oppdragsmengde og videre utvikling av våre arbeidsrettede tiltak søker vi etter deg som har et brennende engasjement for å hjelpe mennesker inn i arbeidslivet.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold er en diakonal stiftelse med ca. 34 årsverk og 160 frivillige medarbeidere. Arbeidet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren, rusfeltet, arbeidsrettede tiltak, boligsosialt arbeid, arbeid blant barn og familier, kirkelig og kulturelt arbeid og frivillighet. Fagtilbudet er organisert i 4 virksomheter. 

Kirkens Bymisjon samarbeider med NAV, kommuner og andre om målrettet arbeidstrening for å hjelpe mennesker inn i ordinært lønnet arbeid. Virksomhet Arbeid har i dag totalt 8 årsverk samt mange frivillige som jobber i ulike tiltak og prosjekter rette mot ulike målgrupper. Kontorsted er på Sem og du må påregne varierte arbeidsoppgaver, blant annet i bruktbutikken som viktig arbeidsarena.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i ledelse og videreutvikling av virksomhet Arbeid ut fra definerte mål
 • Oppfølging av deltakere i de ulike tiltakene
 • Videreutvikle samarbeidet med NAV, samarbeidspartnere og kommunene i Vestfold
 • Kvalitetssikring
 • Prosjektutvikling og –styring
 • Lede kompetansehevende tiltak for ansatte

Ønsket kompetanse

 • Relevant Høyskoleutdanning og erfaring med målgruppen
 • Kompetanse og erfaring med utviklingsarbeid og skape ny aktivitet
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra strategi- og målarbeid og kunne vise til resultater fra tidligere stillinger

Personlige egenskaper

 • Kreativ og inspirerende
 • Like å arbeide i- og bygge gode team
 • Resultatorientert
 • Motiverende lederstil
 • Godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et variert og spennende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Generelle opplysninger:

Den som ansettes må kunne arbeide lojalt innenfor stiftelsens verdigrunnlag og må ha et ønske om å bidra til videreutvikling av det arbeidsrettde tiltakene i Vestfold for å hjelpe mennesker ut i arbeid og samfunnsliv.  Ansatte i Kirkens Bymisjon må påregne mange varierte arbeidsoppgaver.

Stilling blir en del av ledergruppen og rapporterer til Daglig leder.

Send søknad og CV på e-post til stillingledig@skbv.no merk e-posten: fagansvarlig

Søknadsfrist: 10.12.17  Ved behov for ytterligere informasjon om stillingene, kontakt virksomhetsleder Sissel Kaasa, sissel.kaasa@skbv.no  , 40036202 eller daglig leder , Anders Pladsen  anders@skbv.no ,  406 42 727

Se også hjemmeside: https://kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/tonsberg/