Fagkonsulent Boligskolen i Sandefjord

Prosjektstilling som fagkonsulent i 100% stilling. Ett års varighet med gode muligheter for fast ansettelse.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold er en diakonal stiftelse med ca. 34 årsverk og 160 frivillige medarbeidere. Arbeidet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren, rusfeltet, arbeidsrettede tiltak, boligsosialt arbeid, arbeid blant barn og familier, kirkelig og kulturelt arbeid og frivillighet, http://www.bymisjon.no/vestfold

Kirkens Bymisjon Vestfold har utvidet sin virksomhet til Sandefjord Kommune, og startet en Boligskole i samarbeid med kommunen, lokalisert til Pukkestad gård. Vi arbeider for en utvidelse og videreutvikling av dette konseptet, også med nye lokaliseringer. Boligskolen opererer innenfor fagfeltet boligsosialt arbeid, og virksomheten er i praksis en løpende kursrekke over 10-12 uker med undervisning en dag pr.uke, og med tematikk knyttet til bo- og livs-mestring. Målet er at deltakerne etter kurset skal være langt bedre i stand til å beholde og trives i egen bolig, og få en generelt bedre hverdagssituasjon.

Vi har høyt fokus på brukermedvirkning, og deltakerne bidrar med praktisk tilrettelegging, innspill og gjennomføring der dette er mulig og funksjonelt.

Vi søker etter deg som er trygg og nysgjerrig i møte med mennesker med ulike utfordringer, som har gode pedagogiske evner og som kan jobbe strukturert i en til tider hektisk og uforutsigbar kurssetting.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre undervisningen i Boligskolen
 • Utvikle konseptet i samarbeid med by-ansvarlig, og bygge opp et bredt og faglig godt tilbud innenfor dette feltet i Sandefjord kommune
 • Bistå deltakerne med å etablere kontakt med hjelpeapparatet
 • Veiledning ut ifra et boligsosialt perspektiv

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig Helse-/sosial-faglig høgskoleutdanning eller annen relevant utdanning
 • Relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdannelse
 • Erfaring fra rus og psykiatri, samt boligsosialt arbeid vil vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Nytenkende, løsningsorientert og god i relasjonsbygging

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt
 • Raus og inkluderende
 • Gode samarbeidsevner
 • Fungere som en tydelig og tilpasningsdyktig formidler
 • Være selvstendig, systematisk og strukturert
 • Kunne videreutvikle og forbedre boligskolen

Vi kan tilby:

 • Meningsfylte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø
 • Du blir del av en organisasjon i stadig utvikling
 • Veiledning
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Generelle opplysninger:

 • Den som ansettes må kunne arbeide lojalt innenfor stiftelsens verdigrunnlag.
 • Det vil også legges vekt på at personen som ansettes er innstilt på å bidra med sin kompetanse og arbeidsevne på tvers av ulike tiltak og prosjekter i Kirkens Bymisjons arbeid i Sandefjord.
 • Stillingen vil være organisatorisk knyttet til Bymisjonssenteret i Sandefjord og rapportere til byansvarlig.

Send søknad og CV på e-post til stillingledig@skbv.no merk e-posten: Boligskolen Sandefjord Søknadsfrist: 05.12.17

Ved behov for ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Byansvarlig i Sandefjord, Magnar Teien på e-post: magnar@skbv.no eller mob: 95155162

Se også hjemmeside: www.bymisjon.no/vestfold