Fagkonsulent for produksjonsverksted i Tønsberg

Kirkens Bymisjon oppretter et produksjonsverksted med fokus på arbeidsforberedendetrening og søker en fagkonsulent i 100%.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold er en diakonal stiftelse med ca. 34 årsverk og 160 frivillige medarbeidere. Arbeidet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren, rusfeltet, arbeidsrettede tiltak, boligsosialt arbeid, arbeid blant barn og familier, kirkelig og kulturelt arbeid og frivillighet. Fagtilbudet er organisert i 4 virksomheter. 

Kirkens Bymisjon opplever for tiden stor vekst og vi søker derfor etter fagkonsulent til å jobbe i vårt nye produksjonsverksted som er under etablering. Verkstedet skal produsere enkle produkter til bedriftsmarkedet på nasjonalt nivå. Fagkonsulenten skal jobbe aktivt i produksjonen samt ha en veileder funksjon for deltakere i arbeidstrening.

Arbeidsoppgaver:

 • Ordremottak og effektuering
 • Grafisk behandling
 • Produksjon
 • Fakturering
 • Veilede deltakere i arbeidstrening

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning
 • Erfaring fra produksjonsbedrift
 • Erfaring fra enkel grafisk behandling
 • Veiledningskompetanse
 • Erfaring med deltakere i arbeidstrening
 • Erfaring fra salg og markedsføring

Personlige egenskaper:

 • Raus og inkluderende
 • Tydelig
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig og strukturert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Meningsfylte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø
 • Du blir del av en organisasjon i stadig utvikling
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Generelle opplysninger:

 • Den som ansettes må kunne arbeide lojalt innenfor stiftelsens verdigrunnlag.
 • Stillingen vil være organisatorisk knyttet til virksomhet Arbeid.
 • Ansatte i Kirkens Bymisjon må påregne mange varierte arbeidsoppgaver.

Søknad og CV sendes på e-post til stillingledig@skbv.no merk e-posten: Fagkonsulent – produksjon

Søknadsfrist: 10. desember 2017.

Hvis det er ønskelig med ytterligere informasjon om stillingen, kan Administrasjonsleder Eric Laetare kontaktes på e-post eric@skbv.no / tlf. 950 44 649.

Se også vår hjemmeside: https://kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/tonsberg/