Fagkonsulent Sandefjord Ressurssenter

Prosjektstilling som fagkonsulent i 100% stilling, - ett års engasjement med gode muligheter for videreføring og fast ansettelse.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold er en diakonal stiftelse med ca. 34 årsverk og 160 frivillige medarbeidere. Arbeidet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren, rusfeltet, arbeidsrettede tiltak, boligsosialt arbeid, arbeid blant barn og familier, kirkelig og kulturelt arbeid og frivillighet, http://www.bymisjon.no/vestfold.

Vi utlyser stillingen som fagkonsulent for vårt nye Ressurssenter i Sandefjord. Senteret vil ha som hovedmål å inkludere og integrere, – for å motvirke, forhindre og forebygge ensomhet, isolasjon og utenforskap. Vi vil ha fokus på enkeltmenneskers egenverd og iboende ressurser, på en arena der potensiale og utviklingsmuligheter vil ha større fokus enn sosial og kulturell bakgrunn. Ressurssenteret skal bidra til at enkeltmennesker kommer inn i aktivisering, arbeidsliv og sosialt fellesskap. En av grunnpilarene i Ressurssenteret vil være at «ett møte kan endre et liv,- flere møter kan endre et helt samfunn».

Vi søker etter deg som er trygg og nysgjerrig i møte med mennesker med ulike utfordringer, som er en god lytter og samtalepartner, og som har vilje og evne til å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre prosjekter.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Etablere og drifte Ressurssenteret, i nært samarbeid med by-ansvarlig i Sandefjord.
 • Etablere et solid fundament for samarbeid med Sandefjord kommune og andre samarbeidspartnere
 • Utvikle et faglig godt tilbud, kombinert med utviklingsmuligheter innenfor blant annet framtidige aktiviserings- og arbeidstreningsprosjekter, boligskole/livsmestringsskole og andre tilbud som Kirkens Bymisjon ønsker å iverksette i kommunen
 • Bistå deltakere med å etablere kontakt med hjelpeapparatet
 • Veiledning og miljøarbeid rettet mot brukergruppen
 • Rekruttere, opplære og veilede frivillige medarbeidere, i nært samarbeid med frivilligkoordinator

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig Helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning
 • Relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdannelse
 • Nytenkende, løsningsorientert og god i relasjonsbygging
 • Ledelseserfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Raus og inkluderende, og samtidig tydelig
 • Kunne skape entusiasme og positiv lagånd i arbeidsgruppen
 • Være selvstendig, systematisk og strukturert
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi kan tilby:

 • Meningsfylte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø
 • Du blir del av en organisasjon i stadig utvikling
 • Veiledning
 • God pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Generelle opplysninger:

 • Den som ansettes må kunne arbeide lojalt innenfor stiftelsens verdigrunnlag.
 • Det vil også legges vekt på at personen som ansettes er innstilt på å bidra med sin kompetanse og arbeidsevne på tvers av ulike tiltak og prosjekter i Kirkens Bymisjons arbeid i Sandefjord.
 • Stillingen vil rapportere til byansvarlig i Sandefjord.

Send søknad og CV på e-post til stillingledig@skbv.no merk e-posten: Ressurssenteret Sandefjord Søknadsfrist: 05.12.17

Ved behov for ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Byansvarlig i Sandefjord, Magnar Teien på e-post: magnar@skbv.no eller mob: 95155162

Se også hjemmeside: www.bymisjon.no/vestfold