Er du vår nye HR-ansvarlig?

Da en av våre medarbeidere går over i en annen intern stilling, søker vi HR –ansvarlig for Kirkens Bymisjon i Vestfold. Et års vikariat i 100% med gode muligheter for fast ansettelse.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold er en diakonal stiftelse med ca. 34 årsverk og 160 frivillige medarbeidere. Arbeidet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren, rusfeltet, arbeidsrettede tiltak, boligsosialt arbeid, arbeid blant barn og familier, kirkelig og kulturelt arbeid og frivillighet. Fagtilbudet er organisert i 4 virksomheter. 

Har du lyst til å bli vår nye HR-ansvarlige, og få et strategisk ansvar for Kirkens Bymisjons dyktige medarbeidere i Vestfold? Dine bidrag vil direkte påvirke vår evne til å gi våre brukere og gjester i Vestfold et så godt tilbud som mulig.

HR-ansvarlig er i hovedsak en støttefunksjon for daglig leder og virksomhetslederne i Kirkens Bymisjon i Vestfold. Arbeids- og ansvarsområdet omfatter både fellesoppgaver og utviklingsoppgaver for hele organisasjonen. Eksempler på slike oppgaver er personalpolitikk, personalarbeid, kompetanseutvikling, rekruttering, lønnsforhandlinger/-politikk, kvalitets- og forbedringsarbeid.

Kirkens Bymisjon i Vestfold står overfor stor vekst og mange spennende utfordringer de neste årene, og utvikling av de menneskelige ressursene vil være avgjørende for at vi lykkes. Vi søker etter en person som raskt kan opparbeide seg tillit i personalgruppen og bidra til en strategisk utvikling av en organisasjonen i vekst.

Har du en solid etisk plattform, og finner du motivasjon i våre verdier; respekt, omsorg, og tilhørighet? Har du ledererfaring, samt erfaring fra strategisk og operativt HR-arbeid?

Da ønsker vi en søknad fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Personalledelse og personalutviklingsoppgaver
 • Veilede og støtte ledere i personalspørsmål og –saker
 • Organisere og legge til rette for kurs og personalseminarer
 • HMS arbeid
 • Oppfølgingsarbeid innenfor IA og sykemeldinger
 • Tariffarbeid og lønnsarbeid
 • Delta aktivt i organisasjonsutviklingen og omorganiseringsarbeid

Stillingen vil måtte kombineres med noe IT, innkjøps eller markedsarbeid avhengig av søkerens bakgrunn.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning – gjerne innen HR eller organisasjon og ledelse
 • Ledererfaring
 • HR-erfaring
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk
 • God kjennskap til IT-verktøy og -systemer

Egenskaper

 • Du er en god personalleder som gir klar retning og inspirerer dine medarbeidere
 • Du har god organisasjonsforståelse
 • Du kommuniserer godt
 • Du er god til å ta initiativ og du tar ansvar for resultater
 • Du er systematisk og ryddig
 • Du trives i et dynamisk arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby deg:

 • Meningsfylte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø
 • Du blir del av en organisasjon i stadig utvikling
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Generelle opplysninger:

 • Den som ansettes må kunne arbeide lojalt innenfor stiftelsens verdigrunnlag.
 • Ansatte i Kirkens Bymisjon må påregne mange varierte arbeidsoppgaver.
 • Stilling blir en del av ledergruppen og rapporterer til Daglig leder.

Send søknad og CV på e-post til stillingledig@skbv.no merk e-posten: HR-Ansvarlig Søknadsfrist: 19.11.17  Ved behov for ytterligere informasjon om stillingene, kontakt Administrasjonsleder , Eric Laetare på e-post: eric@skbv.no eller tlf: 950 44 649

Se også hjemmeside: https://kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/tonsberg/