Om Legal Aid

Legal Aid Trondheim er et lavterskeltiltak som tilbyr juridisk veiledning, rådgivning og representasjon. Tilbudet er helt gratis.

Færre enn 9 % av den norske befolkning oppfyller inntektskravene til den statlige rettshjelpsordningen. I tillegg er det bare en håndfull typer av saker som er prioriterte i loven. Vi opplever derfor at svært mange faller utenfor ordningen, og at disse i tillegg ikke har råd til å skaffe seg hjelp av advokat.

Resultatet er at svært mange ikke har en realistisk mulighet til å ivareta sine rettigheter. Legal Aid Trondheim har derfor som mål å supplere det ordinære rettshjelpstilbudet i Norge, og å bidra til at flest mulig får en slik mulighet.

Hvem kan få hjelp av Legal Aid Trondheim?

Vår målgruppe er individer som av økonomiske og/eller sosiale årsaker står utenfor det ordinære rettshjelpbehovet i Norge. Dette omfatter de med begrenset økonomi, manglende språk- og samfunnskunnskaper, nettverk, eller som av andre årsaker er ute av stand til å ivareta egen rettslige stilling på en forsvarlig måte.

Personer som har rett på fri rettshjelp eller juridisk bistand gjennom forsikring, fagforeninger, o.l., vil bli henvist til riktig instans/aktør. Ta kontakt for en vurdering av dine alternativer.

Hva kan du få hjelp til?

Legal Aid Trondheim tilbyr både muntlig og skriftlig rådgivning, veiledning og representasjon, innenfor de aller fleste rettsområder.

Legal Aid Trondheim er ikke et advokatfirma, men et rettshjelptiltak drevet av jurister. Dette innebærer at vi bare helt unntaksvis kan føre saker for en domstol.