Eldre mennesker trener. De bøyer seg ned for å ta på skotuppen.

Møteplass og aktivitetshus

Velkommen til en helsefremmende møteplass med aktiviteter og tilbud for innbyggere i bydel Grünerløkka

Foreløpige åpningstider:  mandag, onsdag og fredag. Kl 1030-1500. Enkelt kafetilbud. Ring gjerne på forhånd, så vet vi om vi har plass. Retningslinjer om avstand og antall personer gjelder.

Velkommen!

Løkka+ er en helsefremmende møteplass med aktiviteter og tilbud for innbyggere i bydel Grünerløkka. Løkka+ ønsker å bidra til at Grünerløkka blir et mer inkluderende nabolag med et godt samhold og engasjement blant befolkningen.

Vi ønsker å komme i kontakt med frivillige, lokale lag og foreninger på tvers av generasjoner som vil å disponere lokalene på Løkka+. Lokalene skal romme mangfoldige og inkluderende aktiviteter, der tilbud til seniorer 60+ er prioritert.

Løkka+ er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og bydel Grünerløkka.

På Løkka+ finner du blant annet:

 • Treningstilbud: gruppetrening, egentrening og treningsveiledning
 • Helsestasjon for eldre
 • Hjemmetjenestens avstandsoppfølging av helsemålinger
 • Grupper med frivillige som disponerer lokalene til egne aktiviteter
 • Møtelokale for lag og foreninger og andre aktører
 • Kurs innen kosthold, depresjonsmestring, diabetes m.m
 • Veiledning i hverdagsteknologi

Vi har nyoppussede og fleksible lokaler sentralt på Grünerløkka. Har du behov for rom til møter, kurs eller aktiviteter? Les mer her og send oss en forespørsel!

 • "Heldigvis blir vi eldre og holder oss friske lenger, men de vi deler interesser med kan være mye yngre. En møteplass på tvers av generasjoner er fantastisk!"

  Raymond Johansen
  Byrådsleder (ap)
 • Bjørn Aasheim og kona Eva under åpningen av Løkka+ på grunerløkka, et tilbud drevet av Kirkens Bymisjon.

  "Det er jo nå mens vi er ganske friske at vi kan bruke et senter som dette, holde oss i form og bli kjent med nye folk. Når du blir 75 kan det blir for tungt og begynne med noe nytt"

  Bjørn og Eva Aasheim
  Naboer i bydelen
 • "Her skal folk kunne bruke ressursene og dyrke interesser og kontakter før alderen gjør hverdagen vanskelig og kritisk!"

  Kjetil Sandsengen
  daglig leder