Lønn som fortjent er et arbeidstilbud, som alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Lønn som Fortjent er en arena der mennesker får oppleve verdien av lønnet arbeid.

Det å arbeide er også med på å motivere til endring i den enkeltes liv. Ved å arbeide en dag eller flere dager i uka reduseres rusinntaket, noe som også fører til mindre skader knyttet til rus. Dette fører også til store samfunnsmessige besparelser i form av redusert bruk av offentlige instanser. Lønn som fortjent gir arbeid til 10 stykker den enkelte dag. Dersom det kommer flere blir det loddtrekning for deltakelse.

‘Ved å jobbe i «Lønn som fortjent» opplever gjestene å få tillit, at det er bruk for deres arbeidskraft og evner, at de mestrer nye oppgaver og glede over fellesskap med kollegaer. Slikt gir stolthet og mening i hverdagen og er et fantastisk alternativ til tigging, prostitusjon og kriminell aktivitet.

Før arbeidsstart serveres det frokost på Møtestedet og ved endt dag serveres det middag. Arbeidstiltaket har åpent fra ca. 1.april til 1.november hvert år.
I juli er det stengt.