Lønn som fortjent er et arbeidstilbud, som alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Lønn som Fortjent er en arena der mennesker får oppleve verdien av lønnet arbeid.

Det å arbeide er også med på å motivere til endring i den enkeltes liv. Ved å arbeide en dag eller flere dager i uka reduseres rusinntaket, noe som også fører til mindre skader knyttet til rus. Dette fører også til store samfunnsmessige besparelser i form av redusert bruk av offentlige instanser.

Våre arbeidstilbud:

«Jeg har fått et helt nytt liv, jeg, etter at jeg begynte hos dere.»