Mot & mestring er et tilbud i samarbeid med NAV Trøndelag. Tilbudet har som mål å motivere og støtte ung voksen i alderen 18-30 år inn i arbeidsliv, skole eller annen aktivitet.

Tilbudet tilrettelegges rundt deltakerne individuelt. Vi tar utgangspunkt i deltakerens situasjon og behov, og vektlegger at deltakerne opplever anerkjennelse og mestring. Deltakerne er med på å utarbeide sitt eget opplegg med individuelle mål og planer. Perioden for deltakelse i prosjektet kan variere og styres ut fra hver enkelt`s behov. Prosjektet holder til i lokalene til Omsorgsstasjonen for barn og ungdom (OBU), noe som gir en lett tilgang til OBU`s samtaletilbud.

Tilbudet retter seg mot en ung målgruppe som har behov for tett og helhetlig oppfølging over tid. Deltakerne i Mot & mestring har sammensatte utfordringer, som angst, depresjon, nedstemthet, lav selvfølelse, ensomhet mm. Dette gjør, og har gjort det, vanskelig å stå i arbeid og skole/lærlingetid, samt deltakelse i og gjennomføring av behandling og/eller ordinære tiltak i regi av NAV.

I mot & mestring har vi mulighet for å møte deltakerne i riktig tempo og se på hele hverdagssituasjonen. Eksempelvis jobbe med sosial trening, tankemønster, stabilitet og  struktur i hverdag, rydde og sortere i utfordringer og hindringer mm. Dette gjør vi helhetlig gjennom både samtaler og aktivitet. I tillegg til individuelle opplegg, tilbyr Mot & Mestring deltakelse både i sosiale aktiviteter  og i samtalegruppe. Vi vurderer helheten av dette som viktig i prosessen med å komme inn igjen i samfunn, arbeid, skole mm. Tett samarbeid med NAV skal sikre ungdommene god og helhetlig oppfølging.

Prosjektet benytter Kirkens Bymisjons plattform av frivillige aktiviteter og tilbud. Deltakerne kan prøve seg i ulike frivillige aktiviteter, og kan gjennom dette oppleve mening og mestring. Vi kan tilrettelegge interne praksisplasser og utprøvingsarenaer, samt være med å etablere kontakt og praksis i andre bedrifter.